Ik schoot tekort, het knaagt nog'

Mr. Igno Sutorius (49) werd twee jaar geleden door zijn collega's in het arrondissement Breda gekozen tot Deken van de Orde der Advocaten. Hij blijft dat nog één of twee jaar. Sutorius is getrouwd met mr. Annelies van Hees. Ze hebben een dochter, Noortje, van twee jaar.

Hoe gaat het met u?

,,Ik ben dankbaar. Ik realiseer me dat ik professioneel en daarbuiten leuke dingen doe, ik heb een charmante en inspirerende echtgenote, een gezond kind, mensen om me heen die me dierbaar zijn, mijn hemel! Als deken heb ik tot nu toe weinig te stellen met advocaten die echt uit de pas lopen. Afkloppen.''

Welke mensen inspireren u?

,,Een dichter als Bloem, omdat hij de donkere kanten van het leven op een fantastische manier kan zeggen. Een prachtige regel van hem is: 'Hoezeer de helse dagelijksheid des levens alles doodt.' Een liefde, een baan, er komt de klad in.
Van Jean Moulin, een Franse verzetsstrijder, heb ik een foto op mijn kamer. Hij is zodanig mishandeld dat hij is overleden, maar hij heeft volgehouden. Hij is niet doorgeslagen. Verder Dietrich Bonhöffer, de Duitse theoloog die al begin jaren dertig in verzet kwam tegen het fascisme. In het algemeen: mensen die karakter hebben.''

Waar bent u bang voor?

,,Dat ik dement word. Fysieke ontluistering. Dat je bent overgeleverd aan de medici, die beslissen of je wel of niet dood mag gaan. De angst dat je dierbaren iets overkomt, is een angst die je in het dagelijks leven wegredeneert.''

Gelooft u in God?

,,Ik kom uit een katholiek nest, maar in de loop van mijn leven ben ik me gaan afvragen; is het wel zo dat er een goede, liefhebbende God bestaat. Ik ontkom er niet aan dat ik geloof in een hogere macht. De mens zoekt altijd naar een verklaring van het bestaan. Noem het het lot, de voorzienigheid, geef er een naam aan. En laat God maar voor wat hij of zij is.''

Bent u grillig?

,,Mijn vrouw vindt van wel. Ik ben een tweeling, dat zijn mensen met twee kanten.''

Waar heeft u een hekel aan?

,,Dom geweld van de sterkste en van de grootste bek, lompe manieren, onmaatschappelijk gedrag: geen rekening houden met een ander. En racisme.''

Bent u ijdel?

,,Welk mens is niet ijdel? Als je je werk goed wilt doen, is dat ijdelheid? Maar ik laat me niet graag ergens op voorstaan. Van vakgenoten die vaak op de voorgrond treden vraag ik me wel eens af: moet dat nou?''

Wat maakt u verdrietig?

,,Kinderleed en dierenmishandeling. Het weerloze dat geweld aangedaan wordt.''

Hoe belangrijk is geld voor u?

,,Ik heb het altijd te weinig gehad, mijn hele leven door. Het is dus nooit een probleem geweest.''

Wat is uw grootste mislukking?

,,Mensen kwijtraken omdat het niet meer accordeert, omdat zich geschillen voordoen, omdat je je verraden voelt. Zo ben ik een goede vriend verloren. Dat vind ik heel erg. Bij het overlijden van mijn vader was ik niet in staat om op dat cruciale moment een brug naar hem te slaan. Ik vind dat ik toen tekortschoot, het knaagt nog. En het is heel jammer dat ik geen piano kan spelen. Ik heb het als tiener geprobeerd, maar ik had de discipline niet.''

Hoe voedt u uw kinderen op?

,,Er valt nog weinig op te voeden. Maar de gedachte die ik hierover heb is dat ik een gevoel van geborgenheid kan geven. Dat zal zich vertalen in vertrouwen in de ouders, hetgeen weer leidt tot zelfvertrouwen van het kind. Misschien betekent opvoeden ook een kind leren ontvankelijk te zijn voor andere mensen, voor schoonheid. Een zeker sociaal gevoel ontwikkelen. En voor de rest denk ik dat je moet leren een kind los te laten.''